Wartość firmy

Ocena kompetencji firmy

Zarządzający dobrze funkcjonującą firmą wie doskonale, jaki potencjał kryje się za kapitałem ludzkim. Na wartość takiego przedsiębiorstwa składa się wówczas także to wszystko, czego nie widać, a co znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennie podejmowanych decyzjach i działaniach.

Właśnie dlatego zarządzanie tym kapitałem - human capital management - to zadanie wymagające planowania, strategii i przede wszystkim - umiejętności dostrzegania talentów i wykorzystywania ich.